Створення спеціальних, корекційних умов на уроках для дитини з вадами слуху в інклюзивному класі

У наших руках – найбільша з цінностей світу – Дитина.

Ми творимо Дитину, як скульптор творить статую з безформного шматка мармуру: десь в глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які належить добути, очистити від усього зайвого.

В. Сухомлинський

Вчитель, відіграє велику, а інколи і вирішальну роль у розв'язанні труднощів в навчанні, які нерідко виникають у дітей, які мають враження слуху.

Розуміння вчителем закономірностей розвитку і особливостей поведінки в діяльності цих дітей необхідно для того, щоб розробити правильний підхід і найти ефективні прийоми, шляхи і методи корекції їх недоліку. Правильне і сучасне розпізнання особливостей відхилень в розвитку дітей, кваліфікована лікувально-педагогічна дія дозволяє досягти позитивних результатів і забезпечити розвиток глухих або слабочуючих дітей, допоможе їм набути шкільних знань і стати в подальшому житті корисною людиною нашого суспільства.

Для того, щоб вчитель зміг здійснити складну задачу корекції і компенсації відхилення в розвитку, йому на мою думку, необхідно опанувати в тому чи іншому ступені принципами і прийомами педагогічного обстеження таких дітей. 1 вересня 2019 навчального року до нашого закладу була зарахована особлива дитина – Лепецька Анастасія Михайлівна. Знайомство з Настею у /Files/images/001111.jpg мене особисто почалось ще за рік до 1 вересня, коли я ще не знала , що буду асистентом вчителя в тому класі де буде навчатися Настя. Дитина відвідувала корекційні заняття у шкільного психолога. На той момент мені здавалося, що навчити дитину, яка не чує неможливо, але в же у вересні місяці моє уявлення і бачення даної проблеми змінилось. Організація навчального процесу в інклюзивному класі почалася з прочитання мною книги Андрія Бачинського «140 децибелів тиші». Саме ця історія, яку описує автор допомогла мені хоч на крок наблизитися до цієї проблеми, і зрозуміти той стан, в якому дитина перебуває кожен день.

Вчитель вивчила медичні висновки обстеження і склала свій конкретний план педагогічного аналізу особливостей дитини (дані про розвиток дитини, причина виникнення хвороби, як слух вплинув на мовлення, особливості нервової системи). Роблячи висновки зі свого аналізу вчитель відшуковує шляхи впливу на дитину з метою покращення її всебічного розвитку.

Первинна адаптація

Первинна адаптація до навчального закладу розпочинається з ознайомлення з предметами які оточують дитину, методом їх тактильного обстеження . Ще з раннього віку чуючи діти під час обігравання предметів (іграшок) з дорослими тренують свої і зоровий, слуховий і тактильний аналізатори. Це допомагає дитині зрозуміти віднесеність предметів до тієї чи іншої сфери. Все це відкладає в пам’яті глибокі образи обстежуваних предметів. Для формування образів у глухої дитини зоровий аналізатор не отримує підтримки від слухового, тому зорове сприймання є розсіяним. Це приводить до послаблення активності психічних процесів – розсіяна увага, слабка пам'ять , через що страждає логічне мислення , і як наслідок , уповільнення процесу розумового розвитку. Тому наша робота була направлена на допомогу дитині сконцентрувати свій зір, направити свою увагу. Для цього ми предмет обстежували тактильно. Тактильне обстеження предметів дитиною здійснюється разом з асистентом вчителя або батьками. Дитина проводить руками по предмету зупиняючись на деякий час на його деталях, і таким чином допомагає своєму зоровому аналізатору на них зосередитись й зафіксувати їх в пам’яті. Так само при розгляді малюнка в книжці та підручниках пропоную дитині проводити по контуру зображеного предмета пальчиком. Всі ці процеси здійснювали в період первинної адаптації до умов навчального закладу. Вторинний і наступні періоди адаптації пов'язані з зацікавленістю дитини до навчальний предметів. Від того наскільки вчитель зможе зацікавити дитину на уроці, залежить подальше усвідомлення дитиною потреби у навчанні та її розвитку. А для того щоб зацікавити дитину, ми разом з вчителем на уроках використовуємо наступні види робіт:

1) Робота з картками.

Перед ученицею лежать картки з написаними дорученнями, які відрізняються між собою різними значеннями дієслів: напиши вправу, перепиши вправу, спиши вправу, запиши вправу. Учениця сприймає доручення на слух, відшукує відповідну картку, виконує доручення та звітує про виконання: «Я написала вправу»./Files/images/001112.jpg

Робота з картинками може проводитися і в іншій формі. Картки з дорученнями лежать на столі так, щоб учениця не бачила їх змісту. Вона вибирає будь - яку. Асистент читає доручення за екраном, учениця виконує його і звітує про виконання.

/Files/images/001113 (2).png

2) Робота з малюнками.

Асистент розкладає малюнки, на яких зображені дії: годує, годувала; потім говорить (за екраном) речення: Дівчинка годує курчат; Дівчинка нагодувала курчат. Учениця сприймає речення, шукає відповідний малюнок, повторює це речення.

Вправу можна ускладнювати, якщо запропонувати учневі поставити запитання до речення, яке він сприймає.

3) Робота з конструктивною картиною чи макетом.

Асистент пропонує розрізнення доручень, які виражені словосполученнями з прийменниками різного роду. Учениця виконує доручення: відшукує відповідні малюнки з зображеними на них предметами, прикріплює їх до конструктивної картини і звітує про виконання./Files/images/001116.jpg

4) Виконання доручень.

Вчитель дає доручення: встань із-за столу, відкрий зошит тощо. Учень виконує їх.

Діалог

Важливим розділом програми є вміння вести діалог. В цій роботі треба йти від ведення діалогу між вчителем і учнем до поступової передачі учневі активної ролі у діалозі.

Для ведення діалогу використовують наступні види роботи:

1) Ігра.

Наприклад, можна провести гру на тему «Магазин» У тому випадку, якщо в учня виникають труднощі під час діалогу, вчитель може запропонувати таблички, на яких питання записані в різних варіантах. Ігри можна використовувати при веденні діалогу з таких тем: «В книжковому магазині», «На уроці» тощо.

2) Демонстрація по ходу діалогу.

Під час проведення необхідно використовувати звукопідсилюючу апаратуру індивідуального призначення.

3) Діалог з використанням малюнків, серії малюнків.

Малюнки можуть бути використані при проведенні діалогів на такі теми: «Весна на річці», «Про осінні зміни в полі та лісі», «Жіночі професії» підбирають серії малюнків по темі.

4) Ведення діалогу після екскурсії, минулого вихідного дня, канікулів, перегляду кінофільмів.

Такого виду діалоги можна проводи за темами: «Праця дітей в школі», «Канікули», «Про переглянутий фільм».

Прийоми роботи, які використовуються на індивідуальних заняттях підбираються індивідуально для кожної дитини рівень виконання може бути різної складності.

Велике значення для підвищення ефективності кожного спеціального заняття з розвитку слухового сприймання має використання різноманітних прийомів роботи. Враховуючи велику складність сприймання усної мови на слух слабочуючими дітьми, необхідно використовувати прийоми роботи, які викликають інтерес. Так, наприклад, в сприйманні на слух слів і фраз з різних тем вчитель може пред'явити учневі мовний матеріал по-різному: він може промовляти ці слова і фрази, а учень - відтворювати. Однак значно цікавіше для учнів буде сприймати цей матеріал при використанні цікавих прийомів роботи. Наприклад, при роботі з шестирічними школярами малюнки, таблички можуть знаходитися в лапках ведмедика чи клоуна. Учень витягує одну з них, віддає, не дивлячись на зміст, вчителю, який пропонує учневі сприйняти матеріал на слух з таблички.

Постійний пошук нових методів та прийомів роботи дозволяє вдосконалити пізнавальну діяльність учнів. Використання нетрадиційних методів та прийомів залучає учнів з особливими освітніми потребами до активної особистої участі в діяльності з формування правильної звуковимови, корекції та розвитку зв'язного мовлення.

Методика Глена Домана

/Files/images/00118.jpg/Files/images/00119.jpg Методику Глена Домана використовується для розвитку усного мовлення. Слід зазначити, що методика працює добре в першу чергу тому, що мозок дитини з самого народження налаштований на пізнання нового, і під час його активного зростання йому не потрібна мотивація для навчання. Досліджувати і дізнаватися щось нове – заняття яке люблять учні з особливими потребами. Завдання асистента вчителя полягає в тому, щоб дати їм можливість у формі гри самостійно формувати зв’язне мовлення та гармонійно розвиватись.

Навчаючи зв’язного мовлення дітей з недорозвитком мовлення, доцільно використовувати спеціальні методики.

Методи ейдетики

Методи ейдетикиу навчанні - це новий підхід до освітніх і виховних технологій, які дають змогу кожному учневі легко та із задоволенням здобувати знання, відчуваючи насолоду від реалізації своїх здібностей.

Мнемотехніка допомагає спростити процес запам'ятовування, розвинути асоціативне мислення і уяву, підвищити уважність. Прийоми мнемотехніки впроваджую для збагачення словникового запасу та формування зв'язного мовлення.

Використовую у своїй роботі і сучасні комп’ютерні технології. Причому інформаційні технології використовую тільки там, де їхнє застосування дає змогу отримати кращий результат. Використання у навчальному процесі методичного забезпечення, основаного на інформаційних технологіях повинно будуватися з використанням системи спеціальних дидактичних матеріалів, що підтримують різні рівні самостійності. Сучасні інформаційні технології уможливлюють розширити можливості дидактичного забезпечення викладання будь якої дисципліни.

Комплекс «Поліфонатор ВІДЕО+» забезпечує сучасний підхід до реалізації інтелектуально-полісенсорного принципу формування мовлення у глухих дітей.

Одним з головних аргументів на користь застосування комп'ютерних технологій на заняттях є помітне збільшення часу, протягом якого діти готові і хочуть зосереджено й самостійно виконувати необхідні для засвоєння вправи.

Освітня програма «Живий звук» розроблена на основі педагогічних технологій щодо диференціації фонем за доступністю сприймання, розпізнавання їх зором, слухом і тактильно (тактильно-вібраційні сигнали), послідовності їх формування у глухої дитини, враховуючи близькість (віддаленість) фонем за частотними характеристиками, пріоритетності сенсорних систем у сприйманні та розпізнаванні тих чи інших фонем.

Комп’ютерні освітні програми «Видима мова» і «Світ звуків» допомагають перетворити складну роботу з активізації слухових можливостей учня, з формування мовленнєвого дихання, сили та висоти голосу на мимовільну, захопливу гру. Для роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення використовую програму «Адаптація Лого».

До тестів програми «Живий звук» підбираю вправи, які орієнтовані на розвиток синхронно -послідовного сприймання сигналів специфічним слуховим та неспецифічним – зоровим, тактильним, до миттєвого аналізу – синтезу, ідентифікації сигналів за варіантами мовленнєвих одиниць – фонем, складів, слів, словосполучень, речень. Особливу значущість у програмі набувають завдання, пов’язані із стимулюванням розвитку пам’яті, різноманітних операцій логічного мислення та мовлення, а також такі, які активізують діяльність учня.

Часто використовую власні мультимедійні презентації, створені в середовищі Power Point, яке ідеально підходить для мультимедійної навчальної підтримки уроку: з барвистою графікою, відеосюжетами, звуковим рядом.

Завдяки раціональному використанню комп'ютерних технологій діти з порушенням слуху можуть користуватися інформацією недоступною для них при традиційних формах навчання. Це сприяє компенсації дефекту слухового аналізатора, корекції становлення особистості, її соціальних зв'язків, всіх сторін психіки. Комп'ютеризація забезпечує формування позитивної мотивації до навчання, що позначається на якості навчальної роботи, утвердження школяра, як особистості.

6 цеглинок LEGO/Files/images/001123.png

«Шість цеглинок» - це технологія навчання, яка допомагає учням тренувати пам'ять, розвивати моторику і творчо мислити, вигадувати та описувати, експериментувати, генерувати оригінальні ідеї.

1) Художники

Основне завдання: розкласти цеглинки на аркуші паперу та домалювати різні деталі, перетворюючи їх на частинку малюнка (якщо це жива істота дай їй ім’я та розкажи про неї коротеньку історію).

Запитання:

- На що перетворилась ваша цеглинка?

- Що потрібно ще добавити до твого малюнка? (знати пару)

- На що ще схожа ваша цеглинка?

2) Акробати/Files/images/001124.jpg

Основне завдання: розмістити на собі якомога більше цеглинок.

Запитання:

- Де найскладніше або найлегше втримати цеглинку?

3) Оживи літеру

Основні завдання: збудувати літеру свого імені (першу, другу тощо), вигадати розповідь про літеру (де живе, як звуть, що вміє робити,…)

/Files/images/001125.jpg Запитання:

- Чи є ще в когось в класі така сама літера?

- Про що мріє ваша літера?

- З ким вона могла товаришувати?

Висновок

Досвід роботи нашого закладу дає змогу стверджувати, що у плануванні та реалізації навчальних програм дітей з вадами слуху необхідно забезпечити співпрацю між педагогами, працівниками закладу, родиною, громадськістю. Основну увагу необхідно звернути на те, щоб ця співпраця ( а в кінцевому результаті успіх дитини) здійснювалася систематично. Аналіз певних досягнень процесу інтеграції дітей з особливими потребами в загальноосвітні заклади переконує нас у тому, що зроблені перші кроки, які є свідченням комплексних змін у покращенні життя таких дітей та їх родин. Розвиток мовлення у дітей з вадами слуху - це величезний, клопіткий і, на жаль, не завжди вдячний труд, який вимагає не тільки знань і досвіду, а ще й терпіння, любові до них.

Але той, хто любить дітей, знає, що найвищою нагородою є посмішка дитини. Без дитячої посмішки світ стає безбарвним, і всі його цінності втрачають сенс.

/Files/images/изображение_viber_2019-10-21_08-54-17.jpg

Використані джерела

1. Ервін Е. Підготовка вчителів і вихователів до роботи в інклюзивних класах та групах / Е. Ервін, Д. Кугельмас Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», К., 2000.

2. Колупаєва А. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. Л. І. Даниленко. - К., 2007.

3. Сак Т. В. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі : навч. курс та наук.-метод. посіб. / Т. В. Сак. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 168 с.

4.Таранченко О. М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі : навчально-методичний посібник. / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда. – Київ: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с.

5.Чорнобой Е. Огляд ролі асистентів учителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник. / Е. Чорнобой, О. Красюкова-Еннс. – Київ: Паливода А.В., 2012. – 32 с.

6.https://anelok.in.ua/product/kartoteka-dydaktychnyh-ihor-za-bk-osobystist-dytyny

7.Методика Домана :https://metodika-domana.com.ua/uk/navchannya-chitannyu/

8. Методика Домана: https://gidgrowth.com/physical-development/classes-with-the-child-on-the-cards-of-the-house-download-free-doman-cards-of-various-subjects.html

9. 6 цеглинок LEGO: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf

10.https://osvitoria.media/experience/tseglynka-za-tseglynkoyu-yak-vykorystovuvaty-lego-na-urokah/

Кiлькiсть переглядiв: 763

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.